รายการ Pet Care Onair

  • หมวดหมู่ สุขภาพ
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 12.30-12.55 น.

ตอบคำถามเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง ให้ข้อมูล เล่าเรื่องราวและให้ความรู้ทางด้านการดูแลเลี้ยงสัตว์ ผ่านมุมมองนักวิชาการจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพรพลอย บัวมั่น

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง