รายการการเมืองเรื่องน่ารู้

  • หมวดหมู่ การเมือง/สังคม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 6.00-7.00 น.

วิเคราะห์สถานการณ์การเมือง ผ่านมุมมองของนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะเป็นการให้มุมมอง และเพิ่มแนวคิดทางการเมืองบนหลักวิชาการให้กับผู้ฟัง

ผู้ดำเนินรายการ

รศ.ตระกูล มีชัย

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการการเมืองเรื่องน่ารู้ ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง