รายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศ

  • หมวดหมู่ เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.30-16.55 น.

ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพัฒนศึกษา ทั้งที่เป็นทฤษฎีและนำไปปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศและของโลก

ผู้ดำเนินรายการ

รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

อรอุมา พงษ์แสง

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ

รายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศ ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)