รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม

  • หมวดหมู่ การเมือง/สังคม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 11.05-11.30 น.

เกาะติดทุกเรื่องราวทางด้านรัฐศาสตร์ ประกอบด้วยงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการบริหารการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ผลงานทางวิชาการที่ดีเด่นของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ แนะนำหลักสูตร โครงการและกิจกรรมของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ News Connect