สารคดีสถานีปิโตร 4.0

  • หมวดหมู่ เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.55-13.00 น.

สารคดีเกี่ยวกับความรู้ด้านปิโตรเลียมและพอลลิเมอร์

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.นิธิดา นาคะปรีชา

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารคดีสถานีปิโตร 4.0 ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย