รายการศาสน์สร้างสุข

  • หมวดหมู่ วัฒนธรรม/วาไรตี้
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.00-8.30 น.

นำเสนอเนื้อหาเพื่อช่วยเผยแผ่ลักคำสอน ความเชื่อของศาสนาต่าง ๆ และช่วยสร้างความสมานฉันท์และความเข้าใจอันดีให้แก่ทุกศาสนา อันนำมาสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เข้าใจกัน และเคารพในความเชื่อที่แตกต่างของกันและกัน

ผู้ดำเนินรายการ

กนกวรรณ จักรวิเชียร

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ

รายการศาสน์สร้างสุข ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเจาะข่าวเช้านี้