รายการ Research Cafe by สกสว.

  • หมวดหมู่ ธุรกิจและเศรษฐกิจ
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-10.55 น.

เป็นการสนทนาที่ผู้ฟังเข้าใจง่ายเกี่ยวกับผลงานวิจัย ที่ได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ครอบคลุมทุกศาสตร์ เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับ เรื่องราวที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้น และเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี

รายการ Research Cafe by สกสว. ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) สปอตเพื่อสังคม