Start with Why, What, How ถาม(ให้)ถึงความสำเร็จ

  • หมวดหมู่ สถานการณ์ปัจจุบัน
  • เวลาออกอากาศ

รายการสำหรับผู้ที่มีความต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง เป็นนักคิด นักกลยุทธ์ นักวิชาการ นักธุรกิจ ไปจนถึงนักศึกษา โดยมีเนื้อหารายการในรูปแบบของการค้นหาคำตอบจากการเริ่มต้นที่ตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบของคำถามว่า ทําไม? อะไร? อย่างไร?

จากผู้ที่มีแนวคิด มีประสบการณ์ความสำเร็จ ความล้มเหลว นักสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง และ จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ

ทำไมจึงต้องมีรายการ Start with Why,What,How
ถาม(ให้)ถึงความสำเร็จ และ ทำไมผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ และ มีความสุขจึงควรรับฟัง ?

โลกใบนี้เต็มไปด้วยโอกาส และ อุปสรรคสารพัน ทางเดินชีวิตมนุษย์นับล้านล้านหนทาง บางคนอยู่ท่ามกลางโอกาสกลับล้มเหลว บางคนอยู่บนปัญหาอุปสรรคกลับสำเร็จ ทำไม ทำไม ทำไม ทุกคนล้วนตั้งคำถามอย่างมากมายให้กับตัวเองต่าง ๆ นาๆ แต่ท้ายที่สุดแล้ว เราต้องการการตั้งคำถามที่ Critical question เพียงไม่กี่คำถาม ซึ่งคำตอบนั้นจะสามารถนำพาชีวิตของเราไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จที่อุดมไปด้วยความสุข เราจะมาร่วมกันถาม และ รับฟังและ ค้นหาคำตอบจากบทเรียนของผู้คนไปด้วยกัน

ช่วงที่ 1 “อะไร ทำไม อย่างไร” Critical Thinking
สัมภาษณ์ หรือ นำเสนอแนวคิด มุมมอง แรงบันดาลใจ และ ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในมิติต่าง ๆ จากการนำเสนอของผู้ดำเนินรายการ หรือ เป็นการสัมภาษณ์จากแขกรับเชิญพิเศษที่มีประสบการณ์ที่น่าศึกษา และ ผลงานทั้งในด้านธุรกิจ,การใช้ชีวิต หรือ การขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมที่จะมาร่วมให้คำตอบ

ช่วงที่ 2 “โลกสวยด้วยการแบ่งปันและสร้างสรรค์”
Why Creative & Sharing Economy สังเคราะห์ประเด็นการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และแบ่งปันของไทยในมุมมองต่าง ๆ และ มองผ่านการทำงานของแขกรับเชิญ เช่น แขกรับเชิญจากองค์กรต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลสนับสนุนให้เกิดความเป็นสังคมแห่งอนาคต, ธุรกิจแห่งอนาคตที่โลกต้องการ
(SDGs,BCG,ESG,CSR,SE)

ช่วงที่ 3 “คุยกันให้มันสนุก”
Happy talk นำเสนอวิธีคิด วิธีใช้ชีวิตให้มันสนุก มีความสุข หรือ สัมภาษณ์แขกรับเชิญถึงวิธีคิด วิธีใช้ชีวิตให้มีความสนุก ความสุข สรรสร้างจรรโลงบรรยากาศแห่งความหวัง ความสุข ความศรัทธาในคุณค่าความดี ความงดงามของชีวิต และ สรรพสิ่งไปด้วยกัน

ผู้ดำเนินรายการ

อาจารย์ ดร.อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ และผู้ดำเนินรายการพิเศษ

Start with Why, What, How ถาม(ให้)ถึงความสำเร็จ ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

(Live) รายการ คลินิก 101.5