รายการ Sci Find

  • หมวดหมู่ เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30-16.55 น.

นำเสนอข้อมูล เกร็ดความรู้ ประเด็นเด่นทางสังคม และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ทันสมัย อยู่ในกระแสสังคม และเป็นข้อถกเถียงของประชาชน โดยยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพูดคุยผ่านมุมมองนักวิทยาศาสตร์ ให้เข้าใจในเหตุผลและสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ

รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ Sci Find ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ สโมสรคูณสุข