รายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

  • หมวดหมู่ สุขภาพ
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.55-16.00 น.

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาและสาระต่าง ๆ เพื่อสุขภาพ

ผู้ดำเนินรายการ

ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)