รายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

  • หมวดหมู่ สุขภาพ
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.55-16.00 น.

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย

ผู้ดำเนินรายการ

ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล

ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

(Live) ทันข่าว 9 นาฬิกา