รายการสุขกันเถอะเรา

  • หมวดหมู่ ดนตรี
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.05-15.55 น.

เพลงแนวลูกกรุง สลับกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับบทเพลง ทั้งศิลปิน ดนตรี เนื้อหา ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับบทเพลง

ผู้ดำเนินรายการ

ดารณี มณีดิษฐ์

รายการสุขกันเถอะเรา ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

(Live) รายการ Innovative Wisdom