รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา

  • หมวดหมู่ เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.55-16.00 น.

ความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีล่าสุดทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้ดำเนินรายการ

รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ News Connect