รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา

  • หมวดหมู่ เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.55-16.00 น.

ความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีล่าสุดทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้ดำเนินรายการ

รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ออกอากาศล่าสุด


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) สปอตเพื่อสังคม