รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า

  • หมวดหมู่ ดนตรี
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 16.05-16.55 น.

เพลงไทยเดิม บรรเลงดนตรีไทย สลับกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับบทเพลง ทั้งศิลปิน ดนตรี เนื้อหา ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับบทเพลง

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)

อ.กรรชิต จิตระทาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเจาะข่าวเช้านี้