รายการ The Amazing One

  • หมวดหมู่ สถานการณ์ปัจจุบัน
  • เวลาออกอากาศ วันเสาร์ เวลา 12.00 - 12.30 น.

ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าคนพิการมีศักยภาพในการสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติเฉกเช่นเดียวกับคนไม่พิการ รายการ “The Amazing One” จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นการส่งต่อความเชื่อที่มีไปสู่สังคม โดยนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศักยภาพและความสามารถของคนพิการ ที่สามารถเปลี่ยนจากภาระให้กลายเป็นพลัง ซี่งทุกคนผ่านการต่อสู้ชีวิตอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านวิธีคิด (Mindset) การพลิกวิกฤตเป็นโอกาส จนสามารถสร้างความสำเร็จให้ชีวิต โดยสามารถเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และยังสามารถช่วยเหลือคนอื่น โดยเฉพาะคนพิการด้วยกันให้มีโอกาส มีแรงบันดาลใจ และต่อยอดสร้างความช่วยเหลือกันอย่างเป็นระบบ จนเกิดเป็นพลังพลเมืองที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนอวิธีคิด การจัดการชีวิต และตัวอย่างความสำเร็จ เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกาย
2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนทุกกลุ่ม (ทั้งพิการและไม่พิการ) เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนและความมหัศจรรย์ให้ชีวิต ผ่านตัวอย่างความสำเร็จของคนพิการ

ผู้ดำเนินรายการ

นัททยา เพ็ชรวัฒนา

รายการ The Amazing One ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง