รายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน

  • หมวดหมู่ การเมือง/สังคม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.05-16.30 น.

สถานีวิทยุจุฬาฯ ได้ร่วมมือกับ สถานีวิทยุซีอาร์ไอ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวจากประเทศจีน ทั้งข่าวการเมือง เศรษฐกิจ ประเพณีและวัฒนธรรม และยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารของไทยไปประเทศจีนอีกด้วย โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 ข่าวสดสายตรงจาก CRI นำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ทั้งข่าวเหตุการณ์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น

ช่วงที่ 2 คุยกันวันละประเด็น นำเสนอสาระ ความรู้ เกร็ดน่าสนใจจากประเทศจีน เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเรียนภาษาจีนกับซีอาร์ไอ เป็นการนำเสนอคำศัพท์ภาษาจีน การสนทนาด้วยภาษาจีนอย่างง่าย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว

ช่วงที่ 3 สนทนา เน้นรูปแบบการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ดำเนินรายการ จากสถานีวิทยุจุฬาฯและสถานีวิทยุ CRI โดยหยิบยกประเด็นใกล้ตัว นำเสนอเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของไทยกับจีน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งสองประเทศ

ผู้ดำเนินรายการ

นันทพงศ์ ม่วงพิณ

ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

(Live) รายการ สโมสรคูณสุข