รายการเปิดโลกสื่อสาร

  • หมวดหมู่ เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.05-17.55 น.

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยี การสื่อสาร และ ICT

ผู้ดำเนินรายการ

ทวีศักดิ์ ตุ้ยเต็มวงศ์

สหรัตน์ ตุ้ยเต็มวงศ์

รายการเปิดโลกสื่อสาร ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย