รายการดนตรีทิพย์

  • หมวดหมู่ ดนตรี
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.30-7.55 น.

สาระดนตรี คลาสิค พูดคุย สัมภาษณ์ เปิดเพลงคลาสสิค เนื้อหาเกี่ยวกับเพลงคลาสสิค นักแต่งเพลง เครื่องดนตรี การจัดแสดงดนตรี และเรื่องราวที่เกี่ยวกับกับดนตรีคลาสสิค

ผู้ดำเนินรายการ

อ.ดร.ตรีทิพ กมลศิริ

อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย