รายการไทยศึกษา

  • หมวดหมู่ วัฒนธรรม/วาไรตี้
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.05-10.30 น.

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจ
โดย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

อาจารย์โกมุท คงเทศ

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการไทยศึกษา ที่ออกอากาศล่าสุด


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 122

(Live) ถ่ายทอดสดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย