รายการไทยศึกษา

  • หมวดหมู่ วัฒนธรรม/วาไรตี้
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.05-10.30 น.

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจ
โดย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

อาจารย์โกมุท คงเทศ

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการไทยศึกษา ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง