รายการ Unlock The Science

  • หมวดหมู่ เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 13.05-13.30 น.

Unlock The Science is a 30-minute weekly audio program that leads listeners to the most relevant fields of science, research and study in Thailand and other countries that affect our daily life and environment. It showcases the talent of Thai scientists and researchers and their contribution to the advancement of global science.

The program, the first episode of which to be on air on 6 March 2021, is sponsored by Chulalongkorn University and live broadcast on Chula Radio every Saturday from 1 pm to 1:30 pm. It can also be accessed through other online platforms of Chula Radio including podcast.

The program is edited and produced by Sinfah Tunsarawuth, and hosted and co-produced by Lawan Jirasuradej under the supervision of Supaporn Phokaew, the acting director of Chula Radio.

Unlock The Science, Encapsulating The Scientific World with Chula Radio

ผู้ดำเนินรายการ

นายศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ

บรรณธิการ และผู้ผลิตรายการ

นางสาวลาวัลย์ จิระสุรเดช

ผู้ดำเนินรายการหลัก และผู้ร่วมผลิตรายการ

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง