รายการ We are Asean+

  • หมวดหมู่ การเมือง/สังคม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอังคาร เวลา 16.30-16.55 น.

เกร็ดความรู้ความเคลื่อนไหวในอาเซียนทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนประเทศคู่ค้าของอาเซียน เช่น อินเดีย จีน เกาหลี เป็นต้น นำเสนอผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันผสมกับองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนและเศรษฐกิจ

ผู้ดำเนินรายการ

ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ We are Asean+ ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ Innovative Wisdom