รายการรอบตัวเรา

  • หมวดหมู่ เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30-10.55 น.

พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรอบโลก วิเคราะห์ผลเสีย ผลกระทบ แนวทางแก้ไข และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ รวมถึงประเด็นความรู้เกี่ยวกับงานศึกษาวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้ทางวิชาการในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น
โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)