รายการหยิบมาถก ยกมาคุย

  • หมวดหมู่ สถานการณ์ปัจจุบัน
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.05-13.55 น.

สัมภาษณ์ประเด็นข่าวเด่นในรอบวัน ประเด็นที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคม เน้นการนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน หลากหลายความคิดเห็น จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ดำเนินรายการ

ประจักษ์ มะวงศ์สา

(Live) รายการ Innovative Wisdom