วันนี้

อา พฤ
Download ผังรายการ รับฟังรายการย้อนหลัง
06:00-07:00 น.

รายการเจาะข่าวเช้านี้

07:00-07:30 น.

ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

07:30-07:55 น.

รายการเจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)

07:55-08:00 น.

เพลงชาติ

08:00-08:05 น.

สารคดีคำพ่อสอน

08:05-08:55 น.

รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์ โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ)

08:55-09:00 น.

รายการ News Connect

09:00-09:05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

09:05-09:30 น.

รายการ Innovative Wisdom

09:30-09:55 น.

รายการเปิดโลกสื่อสาร

09:55-10:00 น.

สปอตเพื่อสังคม

10:00-10:05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

10:05-10:30 น.

รายการเมืองบ้านย่านถิ่น

10:30-10:55 น.

รายการคลินิก 101.5

10:55-11:00 น.

สารคดีคำพ่อสอน

11:00-11:05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

11:05-11:30 น.

รายการสโมสรคูณสุข

11:30-11:55 น.

รายการทัวร์ทางไทย

11:55-12:00 น.

รายการ News Connect

12:00-13:00 น.

รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน

13:00-13:55 น.

รายการเพลินเพลง

13:55-14:00 น.

สารคดีคำพ่อสอน

14:00-14:05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

14:05-14:55 น.

รายการสุขกันเถอะเรา (ช่วงแรก)

14:55-15:00 น.

สปอตเพื่อสังคม

15:00-15:05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

15:05-15:55 น.

รายการสุขกันเถอะเรา (ช่วงสอง)

15:55-16:00 น.

รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา

16:00-16:05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

16:05-16:30 น.

รายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน

16:30-16:55 น.

รายการ English This Way

16:55-17:00 น.

รายการ News Connect

17:00-18:00 น.

รายการยิ้มแย้มแก้มใส

18:00-18:50 น.

รายการเพลินเพลง(Rerun)

18:50-19:00 น.

สรุปข่าวในรอบวัน

19:00-19:30 น.

ถ่ายทอดสดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

19:30-20:15 น.

รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย

20:15-20:30 น.

ข่าวในพระราชสำนัก

20:30-20:55 น.

รายการ Baka Club

20:55-21:00 น.

รายการวิทยาสามนาที

21:00-22:00 น.

รายการ Good Time

22:00-23:59 น.

รายการ Mellow Pop

(Live) ถ่ายทอดสดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย