วันนี้

อา พฤ
Download ผังรายการ รับฟังรายการย้อนหลัง
06:00-07:00 น.

รายการ เจาะข่าวเช้านี้

07:00-07:30 น.

ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

07:30-08:00 น.

รายการ เจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)

08:00-08:05 น.

สารคดีคำพ่อสอน

08:05-08:55 น.

รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง

08:55-09:00 น.

รายการ News Connect

09:00-09:05 น.

ทันข่าว 9 นาฬิกา

09:05-09:30 น.

รายการ Innovative Wisdom

09:30-10:00 น.

รายการ คลินิก 101.5

10:00-10:30 น.

รายการ สโมสรคูณสุข

10:30-11:00 น.

รายการ หน้าต่างโลก

11:00-11:55 น.

รายการ CU Delight

11:55-12:00 น.

รายการ คุยกันสักนิด ข้อคิดสุขภาพ

12:00-13:00 น.

รายการ เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน

13:00-13:05 น.

ทันข่าว 13 นาฬิกา

13:05-14:00 น.

รายการ เพลินเพลง

14:00-15:55 น.

รายการ สุขกันเถอะเรา

15:55-16:00 น.

รายการ วิทยาศาสตร์การกีฬา

16:00-16:30 น.

รายการ สานสัมพันธ์ไทย-จีน

16:30-16:55 น.

รายการ We are Asean+

16:55-17:00 น.

รายการ News Connect

17:00-17:55 น.

รายการ ยิ้มแย้มแก้มใส

17:55-18:00 น.

ทันข่าว 18 นาฬิกา

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง