จุฬาฯฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กเล็กในสถานรับเลี้ยงเด็กภาคเอกชน

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ- กลุ่มครู และผู้ดูแล ในสถานรับเลี้ยงเด็กภาคเอกชน ถือเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีน
- ดังนั้นสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทย จึงได้นำเจ้าหน้าที่กว่า 230 คน จากสถานรับเลี้ยงเด็กภาคเอกชน เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง
- ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า การฉีดวัคซีนกับคนที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมีความสำคัญ ทำให้เด็กด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการเรียนตามปกติได้มากขึ้น
- นายไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์ นายกสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทย กล่าวว่า หากเจ้าหน้าที่สถานรับเลี้ยงเด็กภาคเอกชน หากได้รับวัคซีนแล้วจะเป็นผลดีทำให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งคนที่ดูแลเด็กและปกครอง
#chularadioplusnews

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175