สมาคมนิสิตเก่า และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดทำ “กล่องรอดตาย” เพื่อช่วยลดภาระบุคลากรทางการแพทย์

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษสมาคมนิสิตเก่า และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มูลนิธิส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะไทย พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการักษาตัว หรือ "กล่องรอดตาย" เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการรุนแรงหรือผู้ป่วยสีเขียว สามารถดำรงชีพได้ภายในเวลา 2 สัปดาห์ หรือรอการรักษาในโรงพยาบาล

ภายในกล่องจะมี
- ยาฟ้าทะลายโจร 1 กล่อง
- หน้ากากอนามัย 15 ชิ้น
- ปรอทวัดไข้
- เครื่องวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว
- ถ่านไฟฉายขนาดเล็ก

พร้อมกับมีระบบสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รับทราบอาการเพื่อส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเมื่อมีอาการ

#chularadioplusnews

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175