คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดตัวเครื่องมือตรวจกลิ่นเหงื่อผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบพกพา

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวเครื่องมือตรวจกลิ่นเหงื่อผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบพกพา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระทั้งเจ้าหน้าที่คัดกรองและสุนัขของโครงการรถดมไว

ซึ่งเครื่องมือนี้มีความแม่นยำกว่าร้อยละ 95 และนำมาใช้งานจริงกับกรมควบคุมโรคแล้ว สามารถเก็บตัวอย่างได้ประมาณ 2,000 คน พร้อมนำมาใช้ในการตรวจเชิงรุกตามชุมชนในอนาคต #chularadioplusnews

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175