จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิดการดำเนินงาน ศูนย์บริการวัคซีนโควิด-19

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นทางการ พร้อมนำงานวิจัยและนวัตกรรมโควิด-19 สู่สังคมต่อไป โดยศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยืนยันว่า ศูนย์แห่งนี้ได้ฉีดวัคซีนกว่า 200,000 โดส ให้บริการแก่บุคลากรและประขาชนประมาณ 80,000 คน เป็นการสะท้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ได้ทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมรอบข้าง และการปิดศูนย์ในครั้งนี้ ไม่ได้หมายถึงภารกิจการช่วยฉีดวัคซีนของมหาวิทยาลัยจะจบลง แต่จะเป็นการปรับเปลี่ยนให้เป็นการทำงานของศูยนย์บริการสุขภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแทน #chularadioplusnews


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)