จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด Club Chula Spin-off เพื่อเร่งฟื้นเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด Club Chula Spin-off โดยนำผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยจุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย จัดตั้งบริษัท “สปินออฟ” เพื่อสนองนโยบาย University Holding Company ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยจุฬาฯ ออกไปสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริง
และช่วยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยขณะนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมสปินออฟมากกว่า 50 บริษัท

#chularadioplusnews


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพัฒนศึกษา พัฒนาประเทศ