นวัตกรรม "หุ่นจำลองปฏิสัมพันธ์กายวิภาคหัวสุนัขเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง" จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นนวัตกรรม "หุ่นจำลองปฏิสัมพันธ์กายวิภาคหัวสุนัขเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง" เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แก่นิสิต ให้ได้รับความรู้ผ่านการเรียนที่ทำให้เห็ยนภาพอย่างชัดเจน หรือการช่วยทำหัตถการแก่สุนัข โดยได้รางวัลเหรียญทอง และ รางวัลพิเศษ จากงาน International Warsaw Inventions Show (IWIS) 2021 ที่ประเทศโปแลนด์ ด้วย #chularadioplusnews


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพัฒนศึกษา พัฒนาประเทศ