“หน้ากาก CUre Air Sure” หน้ากากอนามัย นวัตกรรมใหม่ ป้องกันแบคทีเรียได้ถึงร้อยละ 99.9

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ“หน้ากาก CUre Air Sure” หน้ากากอนามัย นวัตกรรมใหม่ ป้องกันแบคทีเรียได้ถึงร้อยละ 99.9 พัฒนาโดย
นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#chularadioplusnews


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพัฒนศึกษา พัฒนาประเทศ