คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนา “ไฮโดรนาโนเจล” นวัตกรรมทดแทนการอาบน้ำ

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนา “ไฮโดรนาโนเจล” นวัตกรรมทดแทนการอาบน้ำ โดยมีคุณสมบัติพิเศษในการกำจัดกลิ่น ไล่ยุง บำรุงขน และยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

#chularadioplusnews


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพัฒนศึกษา พัฒนาประเทศ