นวัตกรรมเซ็นเซอร์ ทดสอบภูมิคุ้มกันที่มีความไวและความจำเพาะต่อเชื้อโควิด-19

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนานวัตกรรมเซ็นเซอร์ ทดสอบภูมิคุ้มกันที่มีความไวและความจำเพาะต่อเชื้อโควิด-19 สามารถตรวจเชื้อได้ด้วยการแปลงสารเคมีในของเหลว ให้กลายเป็นสัญญาณเคมีทางไฟฟ้า เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้น #chularadioplusnews


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพัฒนศึกษา พัฒนาประเทศ