นวัตกรรม "สวนศิลป์จุฬาฯ" (Chula Art Park) จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ"สวนศิลป์จุฬาฯ" ….
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ งานแสดงประติมากรรม 15 ชิ้น ของคณาจารย์จาก
- ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาชิกสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย
จัดแสดงทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิต ความผูกพันของคนไทยเชื้อสายจีน และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน จัดแสดงให้รับชมแล้ว ณ
- สามย่าน
- สวนหลวงสแควร์
-อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ
#chularadioplusnews
#สวนศิลป์จุฬาฯ


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพัฒนศึกษา พัฒนาประเทศ