นวัตกรรมหุ่นฝึกตรวจจอตา “Oph-Sim”

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษนวัตกรรมหุ่นฝึกตรวจจอตา “Oph-Sim” หนึ่งในความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ช่วยให้นิสิต นักศึกษาแพทย์ ฝึกการตรวตาได้อย่างชำนาญ
- ได้เรียนรู้ร่องรอยของโรคผ่านเคสจริง
- เป็นนวัตกรรมของคนไทย

ขณะนี้ได้จดอนุสิทธิบัตรแล้ว และได้รับความสนใจจากโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยหลายแห่งนำหุ่นนี้ไปใช้งาน #chularadioplusnews


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงแรก)