จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Skooldio เปิดตัวแพลตฟอร์มการศึกษา "Degree Plus"

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษการดู 214 ครั้ง • 1 มี.ค. 2022 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Skooldio พัฒนาเปิดตัวแพลตฟอร์มการศึกษา "Degree Plus" โดยมีแนวคิดแบบ "Human Touch" ที่สร้างความยืดหยุ่น มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ทุกช่วงวัย หรือ Lifelong Learning

ออกแบบการเรียนรู้ได้ ตามเวลาที่สะดวก

แต่ก็มีการติดตามงานจากผู้สอนอย่างใกล้ชิด

เรียนรู้ในทักษะสมัยใหม่ที่ตลาดแรงงานยังขาดแคลนได้

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจ สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ https://degree.plus


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)