งานวิจัย "เนื้อสุกรเพาะเลี้ยง" คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษศูนย์ Veterinary Stem Cell and Bioengineering Innovation Center คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย "เนื้อสุกรเพาะเลี้ยง" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในอนาคต โดยเนื้อสุกรเพาะเลี้ยงเป็นการวิจัยในห้องปฏิบัติการ

- ทำให้มีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคเพราะมีความสะอาดเทียบเท่ากับการผลิตยา
- สามารถลดของเสียจากการทำฟาร์มสุกร
- สามารถเติมสารอาหารที่ต้องการลงไปในเนื้อได้

โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนางานวิจัยต้นแบบ และพร้อมนำมาสู่การผลิตในอุตสาหกรรมอนาคตต่อไป #chularadioplus


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)