จุฬาฯ ร่วมกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย เรียนรู้หลักสูตร“เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety”

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ขับขี่อย่างปลอดภัย ภายใต้โครงการ “เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety”

ซึ่งจะให้ความรู้แก่บุรุษไปรษณีย์นำร่องกว่า 20,000 คนถึงวิธีการขับขี่อย่างปลอดภัย ผ่านแพลตฟอร์ม CU Neuron

ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถบอกต่อไปอีก 10 คน เพื่อให้เกิดการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนจำนวนกว่า 200,000 คนภายในปี 2565 นี้

#chularadioplusnews

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175