โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 3 Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมความร่วมมือ ขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จัดประกวดการแข่งขันแนวคิดริเริ่ม และการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Envi Mission สามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัคร รวมถึงดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th

#chularadioplusnews


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย