นวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษอาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ พัฒนาตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างความสมดุลทางร่างกาย ป้องกันการหกล้มและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

เครื่องออกกำลังกายมีทั้งหมด 3 ชิ้นคือ

- ออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่เน้นเดินในอากาศหรือแอร์วอล์คเกอร์ ที่ปรับระดับได้
- การออกกำลังที่ใช้แรงที่ออกแบบเสาที่ติดไว้บนพื้นกับแถบยางยืด เพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ
- และเครื่องออกกำลังหลายส่วน ที่สร้างสมดุลทางร่างกายในการเดินของผู้สูงอายุ

ขณะนี้นวัจกรรมดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้แล้วที่อาคารสวางคนิเวศน์ สภากาชาดไทย และเตรียมขยายผลไปอีกหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดปทุมธานี ขอนแก่น และเขตภาษีเจริญของกรุงเทพมหานคร

#chularadioplusnews

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175