สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจเพื่อสนับสนุนให้อายุคนไทยยืนยาวเกิน 100 ปี ผ่านกิจกรรมในรูปแบบการกุศลและเสริมสร้างความแข็งแรงทางร่างกาย พร้อมกับการสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งหมด 10 กิจกรรม เช่น

- การบริจาคโลหิต “CU Blood”
- วิ่งแบบ Virtual Run “I’m Possible Run วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ”
- การแข่งขันกีฬา E-Sport

ภายใต้แนวคิด “จุฬาฯสร้างสรรค์ยกกำลังสิบ” ซึ่งจะมีกิจกรรมไปตลอดทั้งปี 2565 นี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมเป็นต้นไป

#chularadioplus

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175