นวัตกรรม StemAktiv จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ"StemAktiv" นวัตกรรมบำรุงผิวหน้าและเส้นผมบรหนังศีรษะจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีกลไกทั้งหมด 3 ขั้นตอนคือ
กระตุ้นสัญญาณของเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นองค์ประกอบของผิวหนังและเซลล์ต้นกำเนิดของเส้นผม
กระตุ้นการเพิ่มขึ้นของสัญญาณการอยู่รอดของเซลล์
กระตุ้นให้เซลล์เกิดกลไกการต้านทานพิษและการทำลายสิ่งตกค้างภายในเซลล์
ทั้งหมดเป็นสารที่ได้รับการสกัดจากสมุนไพรกว่า 10 ชนิด มีความปลอดภัย #chularadioplusnews


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) ข่าวต้นชั่วโมง