ศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะทางคลินิกทางสัตวแพทย์ จุฬาฯ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนิสิตและบุคลากร

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้ง "ศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะทางคลินิกทางสัตวแพทย์" ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติที่เสมือนจริงอย่างสม่ำเสมอ มีการเรียนรู้อย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มทักษะให้มากขึ้น
ห้องปฏิบัติการจะมีสองส่วนได้แก่

- การฝึกหัตถการกับร่างสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการบริจาค
- ห้องผ่าตัดเสมือนจริงที่มีการปลอดเชื้อเท่าเทียมกับโรงพยาบาล

ทำให้นิสิตและบุคลากรที่สนใจสามารถฝึกหัตถการกับสัตว์เลี้ยงได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมกับห้องเรียนแบบ Smart Classroom เพื่อให้มีทักษะทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นด้วย
#chularadioplusnews


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเจาะข่าวเช้านี้