" />

การร่วมลงนามวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสารสกัดอินนูลินจากแก่นตะวันสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home แถลงข่าวความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสารสกัดอินนูลินจากแก่นตะวันสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

โดยมีคุณสมบัติแบบพรีไบโอติกที่ช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้แบบจำเพาะได้ ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ที่มาภาวะอ้วน ผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและดูแลสุขภาพ ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องมีการดูแลสุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยส่วนในการดูแลควบคุมคุณภาพ และทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ต่อไป #chularadioplus

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175