การพัฒนาน้ำกระสายยาสำหรับการเตรียมยาน้ำแขวนตะกอนฟาวิพิราเวียร์สำหรับผู้ป่วยเด็กเฉพาะราย

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาน้ำกระสายยาสำหรับการเตรียมยาน้ำแขวนตะกอนฟาวิพิราเวียร์สำหรับผู้ป่วยเด็กเฉพาะราย เพื่อลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปกครองสำหรับผู้ป่วยเด็ก

พร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนสำหรับนิสิตที่ได้ทำงานวิจัยจากการปฏิบัติงานจริง #chularadioplusnews


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 122

(Live) ถ่ายทอดสดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย