" />

ความคืบหน้าโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 3 รอบ 30 ทีมสุดท้าย

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรม Workshop แก่เยาวชน 30 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน

ซึ่งทั้ง 30 ทีมได้รับความรู้จากวิทยากร ซึ่งจะเริ่มการต่อยอดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ จากนั้นจะส่งงานนวัตกรรมกลับมาภายในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ เพื่อคัดเลือกเหลือ 10 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป

#chularadioplusnews

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175