จุฬาฯ จัดงานเสวนา “เหตุการณ์กราดยิง: บทสะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไข จาก 3 คณบดี”

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะจิตวิทยา คณะนิติศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ จัดงานเสวนา “เหตุการณ์กราดยิง: บทสะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไข จาก 3 คณบดี”ขึ้น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ เสถียรไทย อาคารเทพทวารวดี โดยมีคณบดีจากทั้งสามคณะ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ให้เกียรติร่วมเสวนา


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพัฒนศึกษา พัฒนาประเทศ