งานวิจัยการผลิตไบโอไฮโดรเจน จากไซยาโนแบคทีเรีย | Research Scoop | 1 พ.ย. 2565

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษศาสตราจารย์ ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการนำไซยาโนแบคทีเรีย(สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน) มาประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอไฮโดรเจน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนพลังงานไฮโดรเจนเดิมที่อาจหมดลงในอนาคต


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)