วัคซีนกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตลอดชีวิต│14 พ.ย. 2566

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จัดงานแถลงข่าวเนื่องในวันแห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยมีการให้ข้อมูลเรื่องความครอบคลุมในการรับ #วัคซีน ในทุกกลุ่มเป้าหมายของประเทศ และอธิบายความสำคัญในการรับวัคซีนป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ ทั้งนี้ ปัญหาที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไข คือปัญหาด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ที่อาจทำให้เกิดความลังเลที่จะรับวัคซีน

0 results

(Live)