งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 | 29 พ.ย. 2566

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566 กำหนดจัดงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #RedcrossFairCenturyOfCharity ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยมีการออกร้านของสภากาชาดไทย ร้านค้าจากหน่วยงานต่าง ๆ และกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นปีนี้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ได้เชิญชวนผู้ร่วมงานนุ่งโจงห่มไทย เพื่อร่วมย้อนวันวานงานวันกาชาดในอดีต ตามแบบที่เป็นตัวเอง และสามารถเข้าชมงานกาชาดผ่านทางออนไลน์ ได้ที่ www.งานกาชาด.com

0 results

(Live)