งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566 เทิดพระเกียรติสองพระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) | 30 พ.ย. 2566

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จะจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติ ภายใต้แนวคิดน้ำพระทัย 2 พระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เปี่ยมล้นพระเมตตาผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ 6- 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การออกร้าน การประมูลสินค้าจากเหล่าผู้มีชื่อเสียง และกิจกรรมความบันเทิง โดยเปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

0 results

(Live)